Johtokunnat ja työryhmät

Seurakunnissa tehtävää työtä ohjaavat eri työalojen johtokunnat ja työryhmät. Niiden tehtävänä on mm. kehittää kullekin kuuluvaa työalaa, huolehtia yhteistyöstä eri tahojen kanssa, huolehtia työalaa koskevasta tiedottamisesta sekä laatia seurakuntaneuvostolle seuraavaa vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus.

Naantalin seurakunnan johtokunnat

Pienemmissä seurakunnissa Merimaskussa ja Rymättylässä toimivat lapsi- ja nuorisotyöryhmä ja diakoniatyöryhmä sekä lisäksi Rymättylässä myös jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmä ja lähetystyöryhmä.

Naantalin seurakuntayhtymässä on johtokuntia vastaavia työryhmiä kaksi, viestintäryhmä ja ympäristöryhmä.