Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN)

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa. Se toimii myös yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. YKN valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. YKN:n puheenjohtajana toimii tuomikapitulin nimeämä yhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherra.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vv.2017-2018:

Petri Sirén (Rymättylä), puheenjohtaja

Tiia Tavio (varapj), Isabella Hautala, Martti Jaanto, Timo Jyväkorpi, Mari Leppänen, Kirsi Lähteenmäki, Åke Nyblom, Erkki Rantanen, Raimo Saarela ja Irmeli Vainio