Tietoja taloudesta

Seurakuntayhtymän seurakunnilla on yhteinen talous, mikä tarkoittaa, että on sama tuloveroprosentti, yhtenäinen maksupolitiikka ja yhteiset säännöt ja käytännöt.

Talousjohtajan katsaus 2016

Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tilikauden tulos on 154.196 euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy Rymättylän seurakunnan saama lahjoitus 129.000 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 309.676 euroa. Vuosina 2009-2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1.785.000 euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2016 päättyessä ylijäämää on 2.957.158 euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 489.926 euroa ja toimintakulut 3.736.356 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 95,0 %. Omavaraisuusaste on 97,6 %.

Talouden linjauksia 2009–2018
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009-2010 ja 1,25 vuosina 2011-2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014-2017 tuloveroprosentiksi 1,35.

Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013-2015 mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategiaksi on kirjattu, että taloutta on suunniteltava niin, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia valtuustokaudella 2015-2018.

Kiinteistöstrategia
Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Rymättylän kirkon paanukatto peruskorjattiin vuonna 2016, kustannukset olivat noin 100.000 euroa. Soiniemen ja Hakapellon alueilla sijaitsevat seitsemän tonttia myytiin vuonna 2013 Naantalin kaupungille 419.600 euron kauppahinnalla. Nuhjalan seurakuntakoti kiinteistöineen myytiin 210.000 euron kauppahinnalla yksityiselle yritykselle vuonna 2014. Lammasluoto on myyty vuonna 2015 Naantalin kaupungille 450.000 euron kauppahinnalla. Arholankujalla sijaitseva osakehuoneisto myytiin 70.000 euron kauppahinnalla vuonna 2016. Hevosluodossa sijaitsevien kuuden rantatontin myyminen on vireillä. Vuoden 2016 aikana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset mm. Naantalin ja Merimaskun pappiloihin kohdistuvat kunnossapitokorjaukset vuokralaisten vaihtuessa. Hakapellon kappelin noin miljoonan euron peruskorjaus toteutetaan vuonna 2017. Muut investoinnit pyritään toteuttamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.

Ennusteita valtuustokaudelle 2015–2018
Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen BKT:n kasvavan 1,6 % vuonna 2016, 0,9 % vuonna 2017 ja 1,0 % vuonna 2018. Kansainvälisten näkymien arvioidaan olevan aiempaa vaisumpia. Viennin kasvun arvioidaan kiihtyvän vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2016 kasvua on muodostunut lähinnä kotimaisesta kysynnästä. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä.

Jatkossakin on edelleen välttämätöntä pohtia jokaisen auki tulevan viran tai tehtävän täyttämistä tarkasti. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän kahdeksan vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 821:lla. Vuonna 2016 jäsenmäärä on vähentynyt 86:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta lähtien valtion avustuksella, joka on noin 85.000 euroa pienempi kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2014-2018, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Ympäristödiplomin uusimista valmistellaan vuosina 2017-2018.

Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vaikka käyttötalouden määrärahoja ei voida lisätä.

Naantalissa 9.2.2017

Jorma Koivula, talousjohtaja

______________________________________________________________________________________

Talousjohtajan katsaus 2015

Tilikauden tulos on 584.322 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 742.657. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 375.441 euroa ja toimintakulut 3.666.904 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 97,2 %. Omavaraisuusaste on 96,9 %.

Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009-2010 ja 1,25 vuosina 2011-2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014 ja 2015 tuloveroprosentiksi 1,35.

Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013-2015 mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa.

Kiinteistöstrategia
Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Hakapellon kappelin noin miljoonan euron peruskorjaus on merkitty talousarviossa toteutettavaksi vuosina 2016-2017. Rymättylän kirkon paanukatto peruskorjataan vuonna 2016, kustannusarvio on noin 91.000 euroa. Soiniemen ja Hakapellon alueilla sijaitsevat seitsemän tonttia myytiin vuonna 2013 Naantalin kaupungille 419.600 euron kauppahinnalla. Nuhjalan seurakuntakoti kiinteistöineen myytiin 210.000 euron kauppahinnalla yksityiselle yritykselle vuonna 2014. Lammasluoto on myyty vuonna 2015 Naantalin kaupungille 450.000 euron kauppahinnalla. Hevosluodossa sijaitsevien kuuden rantatontin myyminen on vireillä. Vuoden 2015 aikana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset mm. Merimaskun seurakuntakodin ilmastoinnin peruskorjaus.

Ennusteita valtuustokaudelle 2016-2018
Valtiovarainministeriö kuvailee lähivuosien kasvua vaatimattomaksi, joka tulee lähinnä kotimaisesta kysynnästä. Vuoden 2015 kasvuksi arvioidaan 0,2 prosenttia ja vuosille 2016-2017 talouskasvuksi arvioidaan 1,2 prosenttia vuodessa.

Jatkossakin on edelleen välttämätöntä pohtia jokaisen auki tulevan viran tai tehtävän täyttämistä tarkasti. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän seitsemän vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 735:lla. Vuonna 2015 jäsenmäärä on vähentynyt 128:lla. Yhteisöverotulot korvataan vuoden 2016 alusta lähtien avustuksella, joka on noin 85.000 euroa pienempi kuin nykyinen yhteisöverotulo. Käyttötalouteen kohdennettuja määrärahoja ei voida enää oleellisesti vähentää säästötoimenpiteinä. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kirkkohallitus myönsi seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin joulukuussa 2014, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi.

Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vaikka käyttötalouden määrärahoja ei voida lisätä.

Naantalissa 5.2.2016
Jorma Koivula, talousjohtaja

______________________________________________________________________________________

Talousjohtajan katsaus 2014

Tilikauden tulos on 172.568 euroa. Poistoerojen jälkeen tilikauden ylijäämää on 410.903 euroa. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 348.607 euroa ja toimintakulut 3.538.538 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 94,6 prosenttisesti. Omavaraisuusaste on 81,2 prosenttia.

Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1.785.000 euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2014 päättyessä ylijäämää on 1.904.815 euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana.

Yhteinen kirkkovaltuusto täsmensi strategiaansa talouden tasapainottamiseksi kokouksessaan 19.9.2013 siten, että tuloveroprosentti päätettiin korottaa 1,35 prosenttiin vuoden 2014 alusta lähtien. Vuoden 2014 nettomäärärahoista päätettiin vähentää 5 prosenttia pääluokkatasolla. Kaikkia seurakuntayhtymän määrärahojen käyttäjiä on pyydetty lisäksi pidättäytymään toistaiseksi avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisestä kunnes talouden tasapaino on saavutettu. Poikkeuksena ovat kirkkolain edellyttämät virat.

Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Hakapellon kappelin noin miljoonan euron peruskorjaus on merkitty talousarviossa toteutettavaksi vuosina 2016–2017. Soiniemen ja Hakapellon alueilla sijaitsevat seitsemän tonttia myytiin vuonna 2013 Naantalin kaupungille 419.600 euron kauppahinnalla. Nuhjalan seurakuntakoti kiinteistöineen myytiin 210.000 euron kauppahinnalla yksityiselle yritykselle vuonna 2014. Lammasluoto on päätetty myydä Naantalin kaupungille 450.000 euron kauppahinnalla. Vuoden 2014 aikana on valmistunut Velkuan kirkon yhteyteen huoltorakennus jonka kustannukset ovat noin 152.500 euroa. Naantalin seurakuntakeskuksen vanhan osan julkisivu ja piha on peruskorjattu, kustannukset noin 69.000 euroa. Vuoden 2014 aikana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset mm. Soiniemen leirikeskuksen majoitusrakennuksen ilmastoinnin peruskorjaus, kustannukset noin 12.000 euroa.

Ennusteita valtuustokaudelle 2015–2018
Suomen pankin ennusteen mukaan kokonaistuotannon kehitys jatkuu vuosina 2014–2016 vaatimattomana. Bruttokansantuotteen arvioidaan kääntyvään vaisuun yhden prosentin kasvuun vuonna 2016. Jatkossakin on edelleen välttämätöntä pohtia jokaisen auki tulevan viran tai tehtävän täyttämistä tarkasti. Mahdollisina toimenpiteinä tulevat kysymykseen niiden täyttämättä jättäminen määräajaksi tai lakkauttaminen. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän kuuden vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 607:llä. Vuonna 2014 jäsenmäärä on vähentynyt 244:llä. Yhteisöverotulot korvataan vuoden 2016 alusta lähtien avustuksella, joka on noin 75.000 euroa pienempi kuin nykyinen yhteisöverotulo. Käyttötalouteen kohdennettuja määrärahoja ei voida enää oleellisesti vähentää säästötoimenpiteinä. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa. Kirkkohallitus myönsi seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin joulukuussa 2014, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi.

Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vaikka käyttötalouden määrärahoja joudutaan todennäköisesti vähentämään noin 50.000 euroa vuodessa suunnitelmakaudella 2016–2018.

Naantalissa 2.2.2015

Jorma Koivula
talousjohtaja

______________________________________________________________________________________