Hallinto ja talous

Hallinto

Seurakuntahallintoa säätelevät yleisten lakien lisäksi Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys sekä Kirkon vaalijärjestys.

Hallintoeliminä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen nimeämä valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan määräajaksi.

Paikallisseurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Petri Sirén

Talous

Seurakuntayhtymän tulot koostuvat pääasiassa verotuloista ja menot henkilöstökuluista. Seurakuntayhtymässä kaikkien seurakuntien kirkollisveroprosentin tulee olla sama. Naantalin seurakuntayhtymässä se on 1,35.

Seurakuntayhtymän taloudesta vastaa talousjohtaja Jorma Koivula ja talouteen liittyvät asiat  hoidetaan seurakuntayhtymän taloustoimistossa Naantalissa.