Uutiset

21.06.2017

Kirkolliset 22.6.2017

Rymättylän seurakunta

02.06.2017

Kirkolliset 2.6.2017

Rymättylän seurakunta

Uutiset

Ympäristö

Naantalin seurakuntayhtymällä on ympäristödiplomi

Kirkkohallitus myönsi kokouksessaan 9.12.2014 Naantalin seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2015-2018.

Ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöjärjestelmä. Se on seurakunnille räätälöity väline kantaa vastuuta luomakunnasta ja kehittää omaa toimintaa ympäristöystävälliseksi. Kirkkohallitus perusti diplomin vuonna 2001. Virallisena järjestelmänä se toimii samaan tapaan kuin muutkin vastaavat ympäristöjärjestelmät. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012)

”Kun Naantalin seurakunnan vanhan ympäristödiplomin voimassaolo päättyi vuonna 2008, edessä oli diplomin uusiminen. Suunnitteluun tuli kuitenkin merkittävä muutos, kun kirkkohallitus päätti, että Naantali, Rymättylä ja Merimasku muodostaisivat vuoden 2009 alusta lähtien seurakuntayhtymän.

Tämä tietenkin merkitsi merkittävää työmäärän lisääntymistä monella tavalla. […] Työt uuden diplomin saamiseksi aloitettiin vuonna 2010.

[…] Ympäristöryhmän kokouksessa maaliskuussa 2014 saimme kuulla positiivisen arvion auditoinnin tuloksista.

Kiitos kaikille seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka olette olleet tässä mukana! Erityiskiitos biologi Marja-Liisa Leinoselle, jonka asiantunteva työpanos oli prosessissa merkittävä.”

Olli Rönnemaa
Seurakuntayhtymän ympäristöryhmän puheenjohtaja (ote Vesperistä 4/2014)

Kirkon arvoja ovat pyhän kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Vastuullisuuteen ja pyhän kunnioittamiseen kuuluu, että huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia luonnonvaroja vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012)

Lisää tietoa kirkon ympäristötyöstä ja ympäristödiplomista www.sakasti.fi

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012

Ympäristödiplomilla on myös omat Facebook-sivut.